“DENSO” CORPORATION & “CAR STARS” LLC FIRST COOPERATION MEETING

Home / “DENSO” CORPORATION & “CAR STARS” LLC FIRST COOPERATION MEETING

IMG_6566Кар старс ХХК DENSO брэндийг монголд албан ёсоор таниулах зорилгоор зохион байгуулсан хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.