Очлуурыг сонгохдоо машиныхаа хөдөлгүүрийн нөхцөл, өөрийнхөө жолоодлогын нөхцөл гэх зэрэг олон төрлийн шалтгаанд үндэслэн сонгодог. Байнгын ачаалалтай машин барьж явдаг хүн энгийн очлуурыг удаан хугацаанд хэрэглэвэл хэт халах зэрэг асуудал үүсэх жишээний. Таарч тохирохгүй очлуур сонговол энэ мэт өчнөөн асуудал үүснэ. Хамгийн чухал нь одоо яг таны машинд ямар үйлдвэрийн ямар кодтой ямар очлуур байна. […]
Read more
12
page 1 of 2